Pozorišni muzej Vojvodinea

 Kralja Aleksandra 5, 21000 Novi Sad

Telefon +381 21 661 33 22

E-mail: niti@pmv.org.rs

 Direktor

Miodrag Kajtez

Urednik

Ljiljana Dinić

 Koncept

Ljiljana Dinić

Dizajn

Ljiljana Dinić

 Mladen Jović

 Izrada sajta

Mladen Jović

 Saradnici

 Olivera Cibula

 Bojan Jovanović

Zoran Jelić

Fotografije lutaka

Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu, predavač Sibila Petenji Arbutina

Prava i dozvole

Nije dozvoljeno koristiti ništa od materijala sa sajta bez pisane dozvole Pozorišnog muzeja Vojvodine

Molimo da nas o eventualnim netačnim podacima koje primetite na sajtu obavestite kako bismo ih blagovremeno korigovali

 

Share