Nakon dugogodišnje izdavačke delatnosti u oblasti lutkarstva, prikupljanja i prezentovanja građe vezane za ovu umetnost, organizovanja stručnih susreta i učešća u organizaciji festivala, u okviru Pozorišnog muzeja Vojvodine, 2014. godine, pokrenut je lutkarski časopis Niti. Publikovanjem Časopisa stvoren je prostor za kritičko promišljanje i vrednovanje rezultata rada na lutkarskoj sceni u zemlji, ali i prilika da se ostvarenja iz regiona i sveta približe domaćoj stručnoj i široj javnosti i obrnuto, a sve u cilju promovisanja lutkarske umetnosti. Zainteresovanost javnosti za ovu vrstu štiva i informacija, kao i potreba da se baština i u ovoj oblasti digitalizuje, doveli su do pokretanja istoimenog portala.

Pored tekstova objavljenih u Časopisu, biće dostupni i drugi teorijski tekstovi, prikazi predstava, publikacija i festivala, razgovori, kao i deo građe i svedočanstava za proučavanje istorijata i prećenje aktuelnih dešavanja u okviru lutkarske umetnosti u zemlji i šire. 

Postojanje Portala omogućeno je podrškom Ministarstva kulture i javnog informisanja Republike Srbije. 

Share